Handelsbetingelser og leveringsbetingelser

 


Disse handels – og leveringsbetingelser gælder for erhvervsdrivendes køb af ydelser, både fysiske og online, der bliver solgt og leveret af Kalb ApS.

Din kommunikationskollega (www.dinkommunikationskollega.dk) ejes og drives af Kalb ApS, Aavedvej 7, 1. sal, 6240 Løgumkloster, CVR nr.: 31477727

 1. Kontakt

Kontakt os hurtigst via info@dinkommunikationskollega.dk eller ring på 72 44 11 01

 1. Ydelser

Din kommunikationskollega leverer tjenesteydelser i form af kommunikations- og markedsføringsopgaver, hvilket omhandler strategisk rådgivning, sparring, journalistik, tekstforfatning, digitale kampagner, guides, webudvikling og grafiske identiteter.  Din Kommunikationskollega bygger på 2 abonnementsaftaler, som hedder: KollegaHjælp og KollegaSparring.

Som kunde hos Din kommunikationskollega kan du desuden købe rådgivning og andre tjenesteydelser som enkeltstående opgaver (f.eks. workshop, foredrag, event og undervisning).  Disse enkeltstående opgaver er ikke en del af de 2 abonnementsaftaler, og  priser samt vilkår fremgår på www.dinkommunikationskollega.dk

De enkeltstående opgaver er tilkøbsmuligheder og er reguleret af vilkårene i disse handels – og leveringsbetingelser (afsnit 6).

 1. Abonnementsvilkår

Nedenstående vilkår er gældende, hvis du tilmelder dig en af Din kommunikationskollegas medlemskaber: et af KollegaHjælp eller KollegaSparring. Som medlem har du adgang til de fordele, som de enkelte medlemskaber tilbyder.

Tilmelder du dig et af ovennævnte medlemskaber, er der tale om en abonnementsaftale, der løber indtil den opsiges. Der er ingen binding, og aftalen kan opsiges når som helst.

Medlemmernes pris, fordele, indhold mm. vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden på www.dinkommunikationskollega.dk.

Din kommunikationskollega forbeholder sig ret til at foretage opdateringer, afbrydelser, tilføjelser eller ændringer af enhver funktion tilknyttet medlemsplatformen med eller uden varsel. Undtaget herfra er ændringer, som væsentligt ændrer eller reducerer funktionaliteten af platformen. I tilfælde af dette giver Din kommunikationskollega et rimeligt varsel.

Du har adgang til medlemskabets fordele, så længe du er omfattet af et aktivt medlemskab.

For at kunne oprette et medlemskab har vi brug for følgende oplysninger:

 • dit eller din virksomheds navn og CVR-nummer
 • din eller brugerens navn og mailadresse

Oplysningerne opbevares i hele medlemsperioden samt i en begrænset periode efter ophør af medlemskabet, se under PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK

Du forpligter dig til at sørge for, at oplysningerne til hver en tid er opdaterede, for at kunne få det fulde udbytte af medlemskabet.

Når du køber abonnementet, giver du samtidig samtykke til, at vi må sende dig e-mails indeholdende oplysninger og information omkring dit medlemskab.

 1. Priser

Din kommunikationskollega henvender sig udelukkende til erhvervslivet. Alle priser er derfor angivet i danske kroner eksklusiv moms og andre offentlige afgifter, med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Din kommunikationskollega forbeholder sig retten til at ændre priser, materialer og tidspunkter uden yderligere varsel.

Er du eksisterende kunde hos Din kommunikationskollega vil ændringer af væsentlig karakter, som har betydning for dit medlemskab, blive informeret mindst 3 måneder inden ændringerne træder i kraft.

 1. Betaling

For at få adgang til medlemsuniverset på Din kommunikationskollega skal du tilknytte et gyldigt betalingskort til medlemskabet. Du har ansvaret for, at betalingskortet til stadighed er gyldigt.

Alle køb foretages gennem abonnementssystemet Simplero.  Du kan betale med VisaDankort, VISA, Mastercard. Beløbet trækkes straks ved betaling. Du modtager straks efter købet en ordrebekræftelse på e-mail til den opgivne e-mailadresse.

Ønsker du at forny dit betalingskort, kan dette gøres via dit Simplero-login, som du modtager ved dit første køb.

Du kan altid ændre din e-mailadresse via ”din profil”, når du er logget ind i Simplero.

Alle adgangskoder administreres og sendes i et sikkert og krypteret format, og vi har ingen adgang til dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Ved særskilt aftale kan betaling ske til vores bankkonto: Reg. 9827 - kto 8850549967  

Medlemskabet betales enten månedsvis eller årligt. Du vælger selv, med hvilken frekvens du ønsker at betale. Begge typer medlemskaber betales forud. Betaling opkræves via det tilknyttede betalingskort. Efter den første betaling vil medlemskabet løbende blive fornyet enten i form af opkrævning af månedlig eller årlig betaling.

 Din kommunikationskollega fortsætter med at trække betaling, indtil medlemskabet opsiges. Du er forpligtet af disse abonnementsvilkår i hele medlemsperioden.

Medlemsbetalingerne er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende medlemsperioder.

 1. Enkeltstående opgaver

Som medlem hos Din kommunikationskollega har du mulighed for at købe enkeltstående rådgivningsopgaver og produkter med rabat. Rabatten afhænger af din medlemspakke.

Køb af enkeltstående opgaver aftales direkte med Din Kommunikationskollega, herunder pris, leveringstidspunkt og sted.

Ved afbestilling mindre end 1 måned til afholdelse kræves 50% i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion.

Din kommunikationskollega forbeholder sig ret til ændringer af pris, tid, sted og indhold.

Benytter du dig af de tilbud, som vi har lavet med eksterne samarbejdspartnere, er det uden ansvar for Din Kommunikationskollega, da aftalen indgås direkte med den pågældende virksomhed.

 1. Brugsret til produkter og ydelser

Som medlem får du en personlig, ikke-eksklusiv adgang til brug af medlemsplatformen Din kommunikationskollega

Alle rettigheder til online-produkter, tekster, billeder og foredrag tilhører Din Kommunikationskollega.

Alle online-materialer er personlige, og du er uberettiget til at sælge, udlåne, give væk eller på anden måde distribuere materialerne uden forudgående skriftlig aftale med Din Kommunikationskollega.

Du må under ingen omstændigheder fotokopiere, udlåne, publicere eller på anden måde foretage yderlige eksemplarfremstilling af det købte.

Det er ikke tilladt at anvende det købte til undervisning eller på lignende måde videreformidle den viden, som du opnår ved dit køb af produktet hos Din Kommunikationskollega.

Konstaterer Din Kommunikationskollega, at du eller dine samarbejdspartnere foretager uretmæssig brug af materialet, anses dette for væsentlig misligholdelse af aftalen

 1. Fortrydelsesret

Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

Har du den opfattelse, at ydelsen ikke svarer til det aftalte, skal du straks henvende dig til os. Vi vil bede dig beskrive så detaljeret som muligt, på hvilken måde du mener, at ydelsen ikke svarer til det aftalte.

Du kan vælge enten at skrive til info@dinkommunikationskollega.dk eller ringe til os på 72 44 11 01.

 1. Opsigelse og afbrydelse

Der er ingen binding, og du kan til enhver tid opsige dit medlemskab via din profil på platformen Simplero under det købte produkt. Alternativt skal du opsige dit medlemskab ved skriftlig henvendelse til Din kommunikationskollega på info@dinkommunikationskollega.dk.  Af sikkerhedsmæssige årsager kan medlemskabet ikke opsiges på anden vis.

Ved opsigelse af medlemskabet inden den periode er udløbet, for hvilken der er trukket betaling på det angivne betalingskort, fortsætter medlemskabet uændret indtil periodens udløb.

Din kommunikationskollega forbeholder sig ret til at suspendere eller afbryde adgangen til platformen uden varsel, hvis dine handlinger eller brug af platformen udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Oplever vi misbrug eller manglende dækning af det oplyste betalingskort, suspenderer eller afbryder Din kommunikationskollega adgangen til platformen, og der vil ikke ske tilbagebetaling af den resterende del af den periode, der er betalt for.

 1. Fortrolighed og sikkerhed

Hos Din Kommunikationskollega mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde, og vi skal dermed gøre vores for, at det bliver opfyldt. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig bliver behandlet fortroligt. Læs mere om, hvordan vi behandler personoplysninger under PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK.

Din kommunikationskollega sørger altid for:

 • At bruge sikre fremgangsmåder til at gemme, administrere og overføre data og indhold
 • At have opdaterede politikker og procedurer for at forhindre uautoriseret brug af brugernavne og adgangskoder
 • At straks underrette dig ved mistanke om, at brugernavn og adgangskode er gået tabt, stjålet, kompromitteret eller misbrugt
 • At du accepterer at underrette Din Kommunikationskollega i tilfælde af uautoriseret adgang til platformen eller ved mistanke om, at en e-mail, en adgangskode eller andre legitimationsoplysninger er mistet, stjålet, misbrugt eller kompromitteret.
 1. Lovvalg og værneting

Uoverensstemmelser mellem Din Kommunikationskollega og dig om aftalens opfyldelse, fortolkning og udfyldning kan alene indbringes for Retten i Sønderborg og afgøres efter dansk ret.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er senest revideret oktober 2020. Din Kommunikationskollega tager forbehold for eventuelle tryk- eller prisfejl.